ul. Wiosny Ludów 14

66-460 Witnica

tel/fax: 957515020

e-mail: zspwitnica@wp.pl

Dyrektor Artur Maśnik

tel.: 509 906 750

Wicedyrektor Iwona Zabłocka

tel.: 509 906 810

Wicedyrektor Renata Sypuła

tel.: 509 906 811

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CHÓR DZIECIĘCY

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.