ul. Wiosny Ludów 14

66-460 Witnica

tel/fax: 957515020

e-mail: zspwitnica@wp.pl

Dyrektor Artur Maśnik

Wicedyrektor Iwona Zabłocka

Wicedyrektor Renata Sypuła