ul. Wiosny Ludów 14

66-460 Witnica

tel/fax: 957515020

e-mail: zspwitnica@wp.pl

Dyrektor Artur Maśnik

Wicedyrektor Iwona Zabłocka

Wicedyrektor Renata Sypuła

 

OGŁOSZENIA

SZKOŁA

DRODZY RODZICE

W celu usprawnienia przepływu informacji

na linii rodzic-szkoła

zachęcamy Państwa do korzystania

z kontaktów telefonicznych z dyrekcją szkoły.

dyr. Artur Maśnik tel.: 509 906 750

z-ca dyr Iwona Zabłocka tel.: 509 906 810

z-ca dyr Renata Sypuła tel.: 509 906 811

 

 

WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI

nr konta:

07 1020 1954 0000 7802 0139 9690

z dopiskiem za kogo dokonana płatność + która klasa

.............................................................

Informacja o e-dzienniku w ogłoszeniach szkolnych

LINKhttps://zspwitnica.edupage.org/text9/?LINK

.............................................................

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2014/2015

 

SZKOLNY_ZESTAW_PODRECZNIKOW_NA_ROK_2014-2015


INFORMACJA O ZAPISIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Dostępna w ogłoszeniach szkolnych oraz na stronie BIP
.............................................................

PRZEDSZKOLE


WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI

nr konta:

19 8355 0009 0026 0505 2000 0001

z dopiskiem za kogo dokonana płatność + która grupa

............................................................

 

ul. Wiosny Ludów 4

66-460 Witnica

tel: 957216481

e-mail: zspwitnica@wp.pl

Dyrektor Artur Maśnik

Wicedyrektor Maria Pietrzak-Kumor

 

 

Ilość odwiedzin: 99530

Nowe informacje na stronie

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witnicy
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
  ul. Wiosny Ludów 14
  66-460 Witnica

  Przedszkole Bajka
  ul. Wiosny Ludów 4
  66-460 Witnica
 • 957515020 - Szkoła
  957216481 - Przedszkole