ul. Wiosny Ludów 14

66-460 Witnica

tel/fax: 957515020

e-mail: zspwitnica@wp.pl

Dyrektor Artur Maśnik

tel.: 509 906 750

Wicedyrektor Renata Sypuła

tel.: 509 906 811

>>>>>>>OGŁOSZENIA<<<<<<<


 

DRODZY RODZICE


W celu usprawnienia przepływu informacji

na linii rodzic-szkoła

zachęcamy Państwa do korzystania

z kontaktów telefonicznych z dyrekcją szkoły.

dyr. Artur Maśnik tel.: 509 906 750

z-ca dyr Renata Sypuła tel.: 509 906 811

 


WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI

nr konta:

07 1020 1954 0000 7802 0139 9690

z dopiskiem za kogo dokonana płatność + która klasa

.............................................................